Dagbesteding/Stage

Dagbesteding

De kleinschaligheid waarin de stadwerkplaats opereert blijkt een uitstekende werkomgeving voor cliënten uit de dagbesteding. Al geruime tijd werkt een groot aantal cliënten tot grote tevredenheid in de Stadswerkplaats. Voor de toeleiding van deze cliënten heeft de Stadswerkplaats uitstekende samenwerking met de volgende organisaties:

De persoonlijke begeleiding die zij ontvangen maakt dat zij weer een volwaardige plek innemen in de samenleving. Met hen wordt gewerkt aan tal van projecten en werkopdrachten waar Stadswerkplaats-Culemborg bij betrokken is. Op deze wijze zijn de cliënten en stagiaires betrokken bij de 'echte' bedrijfsvoering waarbij beslist rekening wordt gehouden met ieders niveau en werkbehoefte.

Vanaf januari 2016 heeft Stadswerkplaats-Culemborg, evenals de overige leden van het Platform Kleinschalige Zorgaanbieders Culemborg (PKZC) een direct zorgaannemerschap aangesloten met verschillende gemeenten uit het Rivierenland gebied. Dat maakt dat cliënten ook direct vanuit de verschillende Sociale Wijkteams doorverwezen kunnen worden naar de Stadswerkplaats en de overige kleinschalige zorgaanbieders in Culemborg.

Naast deze cliënten biedt de stadswerkplaats voor reïntegreerders een veilige plaats om opnieuw te ontdekken welke plaats zij in de arbeidsmarkt kunnen innemen.

De dagbesteding wordt vergoed uit zowel de nieuwe Wmo-regelingen als uit het PGB.

Platform Kleinschalige Zorgaanbieders Culemborg
Vanaf 2015 maakt Stadswerkplaats-Culemborg samen met een aantal andere kleinschalige zorgaanbieders uit Culemborg onderdeel uit van het Platform Kleinschalige Zorgaanbieders Culemborg (PKZC). Met dit platform zijn we groot in kleinschaligheid, wat betekent dat de cliënt te allen tijde centraal staat in onze zorg, in onze begeleiding. Voor de cliënten maakt deze samenwerking het makkelijk om hun passie in werken nog beter te ontdekken. De aanbieders zijn namelijk vertegenwoordigd in verschillende disciplines. De samenwerkingspartners zijn de volgende:

  • De Groene Golf. De Groene Golf voorziet in dagbesteding in het groen. (Contactpersoon: Michiel Kok.) Klik hier voor een sfeerbeeld en meer informatie.
  • De Stichting De Proeftuin. Proeftuin De Ontmoeting is ‘Het huis van de buurt Parijsch’ waar het helpen van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken centraal staat.
  • Betuwe Wereldwijd. Gericht op het ondersteunen van werkvoorzieningsprojecten in de Derde Wereld. (Contactpersoon: Joost Rensen)
  • Zorgboerderij Caetshage. Duurzame voedselproductie wordt op de stadsboerderij gecombineerd met sociale functies, het is een plek voor ontmoeting, educatie en kleinschalige zorg, maximaal 10 cliënten per dag.
  • Dagbesteding Bij de Dijk: In huiselijke sfeer verzorgen zij de dag voor zelfstandig wonende senioren met of zonder beperking.

Stage

Maar ook voor stagiaires van verschillende niveaus biedt de stadswerkplaats een veilige leer- werkplaats. Zo krijgen studenten van de het HMC (Hout- en Meubilering College) en het ROC (Houtbewerking) genoeg ruimte om hun vaardigheden te verbeteren en ontdekken scholieren van het praktijkonderwijs de mogelijkheden van het houtbewerken. Ook voor Maatschappelijke Stages (MaS) biedt de Stadswerkplaats met al haar activiteiten (Techniekeductie in het kader van de Bredeschool en het Repair Café) genoeg mogelijkheden om in contact te komen met sociaal maatschappelijk ondernemen.

Info

Heb je interesse om ook met ons hierin samen te werken of zoek je een passende werkplek? Neem gerust contact op via info@stadswerkplaats-culemborg.nl en kom langs voor een persoonlijke kennismaking met ons.