Coöperatie van Makers

Coöperatief aan het werk

Sinds 2015 vormen Stadswerkplaats Culemborg en Houtatelier Nerf een coöperatie met de volgende partners: architect Michel Brands en multifuncitioneel ontwerper Arjan van Eeden. Eén van de doelstellingen is om met elkaar een breed dienstenpakket aan te bieden waarin cliënten uit de dagbesteding en stagiaires de ruimte krijgen hun talenten te ontwikkelen. Maken, meedoen en delen komen in deze samenwerking heel sterk tot uiting. Het ontwerpen en uitwerken van inrichtingsprojecten vormt daar een belangrijk onderdeel van. Zo heeft de samenwerking het vorige jaar geresulteerd in de volgende projecten: de herinrichting van het Culemborgs Bakhuis, de nieuwe foyer van Theater de Fransche School en de realisatie van de eerste Stamplaats. Het afronden van de inrichting van één van de Kapel-appartementen vormde het slotstuk van 2015. (Foto: Arjan van Eeden)